Radiaţii

În radiologia stomatologică, graţie evoluţiei tehnologice ce a dus la realizarea unor aparate performante şi sigure, dozele de radiaţii sunt destul de mici.

1. Ce doză de radiaţii primesc la o radiografie dentară?

Radiografie dentară (retroalveolară sau bitewing) = 0.1 mrem

Radiografie panoramică = 1 mrem (echivalentul unei singure zile de expunere naturală)

Unitatea de măsură a dozei de radiaţii efective este în America rem, iar în Europa se foloseşte Sv (sievert).

 • 1Sv = 100 rem
 • 1 mrem = 10μSv
 • 360 mrem = 3600 μSv (doza medie anuală de radiaţii absorbită din fondul natural)

Medicina – doze comparative:

 • CT medical: 1200 - 3000 μSv (radiaţie CT bimaxilar = 25 x CBCT)
 • Mamografie: 200 - 400 μSv
 • CBCT (3D dentar): 30 - 80 μSv
 • Panoramică: 4 - 15 μSv (radiaţie CBCT = 5 x Rx. panoramică)
 • Teleradiografie: 2 - 6 μSv

Studiu realizat de: Harvard Medical School

2. Ce fel de radiaţii sunt în viaţa noastră?

Fiecare om este expus zilnic la radiaţii produse de multiple surse, iar majoritatea dintre noi nu cunoaştem această realitate.

Surse naturale:

 • radiaţiile atmosferice: sunt cauzate de agenţii radioactivi din atmosferă, în special de RADON.
 • radiaţiile cosmice: produse în principal de soare, planete, corpuri cosmice
 • radiaţiile terestre: cauzate de izotopii radioactivi din piatră şi materiale de construcţii: gresia, faianţa, materialele ceramice, au un caracter radioactiv crescut.
 • radiaţiile interne: izotopul de potasiu (K-40) ce se găseşte în toate organismele vii are efect radioactiv.

Surse artificiale:

 • televizorul
 • monitorul calculatorului
 • telefoanele celulare
 • cuptoarele cu microunde
 • radiologia medicală – raze x, rx. pulmonare, mamografii, rx. dentare etc
 • medicina nucleară

Radiografiile dentare reprezintă numai 3% din dozele de radiaţii la care este expus corpul uman.